Loading...

תקציר למיליונר

39.00

קיבלתי השראה לכתוב את המדריך הזה לאחר שהשתתפתי באירוע צדקה.
האירוע נערך ביום ראשון בערב, וכמאתיים איש נאספו לארוחת ערב כשהם
יודעים שעוד מעט יבקשו מהם לתרום כסף. היעד היה שני מיליון דולר.
כשהסתכלתי מסביבי כדי ל ראות מי יכול לשלם, חשבתי שהיעד הוא בלתי אפשרי.
החדר היה מלא באנשים שעובדים קשה למחייתם, אנשים נדיבים ביותר שכבר
תרמו את מיטב כספם, אפילו כס פים שלוו, ורבים מהם התנ דבו בזמנם הפנוי.
חלקם עשו את כל השלושה.

ידעתי שכל הנוכחים רוצים לעשות יותר, אבל הם פשוט היו מרוששים. בערך
עשרים אחוז מהסכום נתרם על-ידי חמישים איש. 500,000$ נוספים נתרמו
על-ידי ארבע משפחות, מה שעדיין השאיר לנו מיליון דולר שיש להתרים.
את מיליון הדולר האחרונים תרם בחור אחד, והקהל היה נרגש והמום. אנשים בכו
והיו גאים על כך שהשגנו את היעד החיוני של מימון הפרויקט המועיל הזה.
כשהסתכלתי סביב וראיתי איך כולם חוגגים, קלטתי שאין אדם אחד בחדר שלא
היה רוצה להיות הבחור שנתן את המיליון האחרון.

באתי הביתה באותו ערב כשאני מלא השראה ואמרתי לאשתי "אני הולך לכתוב
מדריך שילמד אנשים איך להפוך למיליונ רים", ובאותו לילה כתבתי את החוברת
הזאת. 'המדריך למיליונר' נכתב ללא סופר צללים, מילים מרשימות או צרור עובדות
בכלכלה. למעשה, הוא נכתב בתוך שעתיים.

תסלח לי מראש על הפשטות שלו. אני מקווה ליצור מיליונרים עם המדריך הקטן
הזה – לא סופרים או כלכלנים עטורי פרסים. אני לא מנסה להרשים אותך עם
הדברים שהשגתי בחיי או עם כמות הידע שלי. האמת היא שמה שיצרתי מבחינה
פיננסית בחיים שלי הוא מאוד פשוט, וזו הסיבה שהוא יעבוד עבורך.

אני רוצה לעזור לך להגיע למעמד של מיליונר, אפילו להתעשר. אם אתה מאמין
שאתה ראוי להיות האדם בחדר שרושם את הצ'ק על סך מיליון דולר, עשרה מיליון
דולר או אפילו מאה מיליון דולר – בוא נתחיל.

גרנט קרדון

SKU: 1204 קטגוריה: