Loading...

חבילת קורסים "יסודות המכירות"

498.00

בחבילת קורסים זו תלמד:
איך למכור כל דבר
איך להתגבר על מכשולים
איך לנהל את הזמן
מדוע אתה נכשל ואיך להבטיח את הצלחתך
איך לחזות התנגדויות
איך להיות מעולה במכירות
איך להיות משוכנע על המוצר שלך, ולהישאר משוכנע
איך להיעשות מחויב ולהישאר מחויב

קורס מס' 1
מכירות כדרך חיים
הבן איך הנושא של מכירות הוא תנאי מקדים בחיים
למד מהי העמלה
למד על כמות ורווח
איך אנשי מכירות מניעים כלכלות שלמות

קורס מס' 2
חובבן או מקצוען?
האם אתה חובבן או מקצוען?
הבן מהו המחסור הגדול
למד על מחויבות אמיתית
הבן את המושג של "שדות ירוקים יותר"
גלה את כוח הניבוי
גלה מהי הסיבה היחידה שבגללה אתה לא אוהב מכירות

קורס מס' 3
המכירה החשובה ביותר
הבן את הצורך למכור את עצמך
הבן איך שכנוע הוא נקודת המפנה שלך
למד על תופעת 90 הימים
למד איך לעמוד מאחורי המילים שלך!

קורס מס' 4
זמן
כמה זמן יש לך?
למד להשתמש בכל רגע כדי למכור
גלה את הזדמנות ארוחת הצהריים
הבן איך ארוחת בצהריים בחוץ = עלייה במכירות

קורס מס' 5
פעולות מאסיביות
הבן את המשמעות של ביצוע פעולה מאסיבית
גלה מהן ארבע דרגות הפעולה
גלה איך פעולות מאסיביות שוות לבעיות חדשות
מדוע ייצור מניב שמחה
חוק ה-10X
למד איך לעבוד עם מוקדי הכוח שך
למד איך לבנות את מוקדי הכוח שלך
להטריח אותם או לעזור להם?
למד איך לייצר כסף מהמכירה הקלה

SKU: 1505 קטגוריה: